parantela

1. «związek zachodzący między jakimiś zjawiskami, zwłaszcza z kręgu literatury i sztuki»
2. «związek pokrewieństwa lub powinowactwa»
3. daw. «ogół krewnych i powinowatych należących do jednego rodu»
                                                                        SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO PWN
PARANTELA według słownika ŁAWNICZAKOWSKIEGO, czyt. naszego to po prostu zbiór myśli na tematy małżeńsko- rodzicielsko-mieszkaniowe, czyli jak  mieć rodzinę i nie doprowadzić w niej do trzeciej, czwartej, a nawet dziesiątej wojny światowej.