Uznajemy, że jesteśmy specjalistami w dziedzinach naszych zawodów. Nie oznacza to naszej nieomylności, a raczej założenie, że po to się uczyliśmy, żeby teraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem, skoro mamy  gdzie.